Tietoa meistä

50- vuotta allergisten ja astmaatikkojen parhaaksi Vantaalla ja Keravalla!

Olemme herkkä kansa. Puolet suomalaisista on yliherkkiä, osa vakavasti allergisia, osa herkkiä hetkellisesti.

Tule mukaan ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan !

Toimimme Vantaan ja Keravan alueella yhdistyksen resurssien mukaisesti. Paikallisyhdistyksenä toimimme itsenäisesti Allergia-ja Astmaliiton alueellisena asiantuntijana ja yhteistyökumppanina.

Yhdistyksemme toiminnan tavoitteena on allergia-ja astmatietouden lisääminen jäsenille ja heidän perheilleen sekä terveyden edistäminen. Pyrimme parantamaaan allergia-ja astmaperheiden elämänlaatua ja toimintaedellytyksiä, ehkäisemään allergiasairauksia ja astmaa, huolehtia astmaa ja allergiaa sairastavien eduista, työskentelemään eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä järjestämään neuvontaa, vapaa-ajantoimintaa ja tiedotustilaisuuksia asiantuntijoiden kanssa.


             Osallistumalla tilaisuuksiin ja tapahtumiin, voit samalla kehittää toimintaamme 

- yhdistys on jäseniä varten!

Neuvonta-ajat

Neuvonta-asioissa tavoitat meidät sähköpostitse: vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai 050 344 5636.  Neuvonnan ollessa suljettuna, voit olla yhteydessä Allergia-, Iho-ja Astmaliiton neuvontanumeroon 040 163 2040 (kts alla olevat puhelinneuvonta ajat)YHDISTYKSEN PUHELINAJAT: 

ti klo 12-15

ke klo 12-15

to klo 12-15


LIITON NEUVONTAPUHELIN PALVELEE MAKSUTTOMASTI:

ma klo 14-18

to    klo 8-12

sähköpostilla: allergianeuvoja@allergia.fi

 p. 044 7732052KEMIKAALINEUVONTA

ma-ke klo 10-14 

puh. 041 448 6311

claudia.mariottini@allergia.fi


KYSY SOSIAALITURVASTA

P. 045 114 4459 

risto.heikkinen@allergia.fi


RUOKA-ALLERGIANEUVONTA

Erimenu.fi-palvelu, Jonna Nurminen,p. 050 442 0880

erimenu@kolumbus.fi, www.erimenu.fi


IHO-JA KOSMETIIKKANEUVONTA

ma-to klo 10-15,

p. 040 834 8803 

tai sähköpostilla: kosmetiikka@allergiahelsinki.fi

www.kosmetiikka-allergia.fiTIEDUSTELUT SÄHKÖPOSTILLA vantaanallergiayhdistys@gmail.com tai soittamalla 050 344 5636


Hallituksen jäsenet: 

HALLITUS 2024


Anne Parttimaa (pj.)

Pirjo Kahelin 

Heli Järvi

Satu Nystedt

Riitta Räisänen

Minna Tiittanen

Satu VeikkanenTIETOSUOJASELOSTE, JÄSENREKISTERI1.       Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöRekisterinpitäjä:        Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Osoite:                      Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI

Puhelin:                     09 473351

Sähköposti:               heli.peuralinna@allergia.fi

Yhteyshenkilö:          Heli Peuralinna

                                  sekä

Yhdistys:                   Vantaan ja Keravan Allergia- ja Astmayhdistys ry

Osoite:                      Ratatie 22 B, 01300 Vantaa

Puhelin:                    09 823 1600

Sähköposti:              vantaanallergiayhdistys@gmail.com

Yhteyshenkilö:         Marja-Riitta Kytö2.       RekisteröidytRekisterissä käsitellään Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenien henkilötietoja.3.       Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus, ja rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. Henkilön suostuessa henkilötietojensa tallentamiseen jäsenrekisteriin hän suostuu samalla niiden luovuttamiseen valitsemalleen yhdistykselle jäsenrekisteriin tallentamista varten.

Henkilötietoja kerätään jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja jäsentietojen ylläpito. Rekisteröidyn henkilötietojen ja allergisiin sairauksiin, ihosairauksiin ja astmaan liittyvien terveystietojen käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen jäseneksi liittyessä.Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.4.       Käsiteltävät henkilötiedotRekisterissä käsitellään Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

-          Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

-          Rekisteröidyn syntymäaika

-          Rekisteröidyn sukupuoli

-          Rekisteröidyn postiosoite

-          Rekisteröidyn puhelinnumero

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite

-          Rekisteröidyn terveyttä koskevat tiedot niiltä osin, kun ne liittyvät allergisiin sairauksiin, ihosairauksiin tai astmaan-      Vantaan ja Keravan yhdistyksen keräämät ilmoittautumistiedot ( nimi,  

       puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite ja tarvittaessa syntymäaika)

       tapahtumiin, retkille, matkoille ja tarvittaessa ruoka-allergiat. Nämä tiedot hävitetään

       viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Maksullisista tapahtumista

       tiedot säilytetään raportointia ja seurantaa varten seuraavan kalenterivuoden sekä

       aineistot, joita koskee kirjanpitolaki, säilytetään 6 vuotta.

       Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.5.       Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturvaDigitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n jäsenrekisterijärjestelmään (KILTA), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.Henkilötiedot ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenyhdistyksille lähetettävät ja yhdistyksiltä vastaanotettavat jäsenten henkilö- ja terveystiedot lähetetään ja vastaanotetaan salattuina lähetyksinä.  6.       Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrotRekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan ainoastaan jäsenen omalle yhdistykselle jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.7.       Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin ja tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleHenkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.8.       Henkilötietojen säilytysaikaHenkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on jäsenyhdistyksen jäsen.

Jäsenen pyynnöstä tiedot poistetaan välittömästi, muutoin jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään raportointia ja seurantaa varten seuraavan kalenterivuoden.

Aineistot, joita koskee kirjanpitolaki, säilytetään 6 vuotta.9.       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä kuukauden kuluessa pyynnöstä; saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Liiton jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Henkilötiedot toimitetaan postitse tai ne ovat noudettavissa Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta.

10.   Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.11.   YhteydenototRekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Seija Pohjalainen, sähköposti seija.pohjalainen@allergia.fi

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:


Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI12.   Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseenTätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on laadittu 22.5.2018.